TOP
X

Kroužky

Artefiletika –  „Dívej se, tvoř a povídej“ -  artefiletika je tvořivé a zážitkové rozvíjení sociálních kompetencí ve skupině formou výtvarné hry

Tanečky – rozvíjení hudebně pohybových dovedností, děti se hravou formou seznamují se základy lidových, společenských a moderních tanců

Němčina hravě – písničky, básničky, základní jednoduché fráze, pojmenování členů rodiny, barev, počítání do 10 atd., výlety do německy mluvících zemí

Flétnička – základy hry na zobcovou flétnu, práce s dechem, seznámení se základními prvky notové osnovy

Logopedie

Logopedickou péči zajišťujeme prostřednictvím Dyscentra – Strakonice, z.s. přímo v MŠ „Sluníčko“ Vodňany s.r.o. podle objednání.

Logopedickou péči pro nás zajišťuje Mgr. Petra Vávrů (kontakt u p. ředitelky).

Adopce

Účastníme se projektu Adopce na dálku a podporujeme ve studiu J. Mathewa Michaelraja Johna Williama ze Soumanuru v Indii.
 
 
 
Mathew v tričku Vodňany žijou, které jsme mu poslali.
 
 
Obrázky od J. Mathewa Michaelraja