TOP
X

Psychologické poradenství a diagnostika

Bc. Martina Havlínová

 
 
Poradenství pro dospělé a děti zaměřené na překonávání psychologických, vztahových a výchovných problémů, školní zralost, osobnostní rozvoj.
 
Konzultace po domluvě
pondělí – čtvrtek, 16 – 19 hod
telefon: 777 692 005
e-mail: martinahavlinova@seznam.cz
 
Kvalifikace: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, studijní program Psychologie/ obor Arteterapie 
 
Cena: 300,- Kč za hodinu
První konzultace pro rodiče dětí ze "Sluníčka" je ZDARMA.
Při každé třetí konzultaci sleva 150,- Kč.
 
 

Kroužky

Artefiletika –  „Dívej se, tvoř a povídej“ -  artefiletika je tvořivé a zážitkové rozvíjení sociálních kompetencí ve skupině formou výtvarné hry

Tanečky – rozvíjení hudebně pohybových dovedností, děti se hravou formou seznamují se základy lidových, společenských a moderních tanců

Němčina hravě – písničky, básničky, základní jednoduché fráze, pojmenování členů rodiny, barev, počítání do 10 atd., výlety do německy mluvících zemí

Flétnička – základy hry na zobcovou flétnu, práce s dechem, seznámení se základními prvky notové osnovy

Logopedie

Logopedickou péči zajišťujeme prostřednictvím Dyscentra – Strakonice, z.s. přímo v MŠ „Sluníčko“ Vodňany s.r.o. podle objednání.

Logopedickou péči pro nás zajišťuje Mgr. Petra Vávrů (kontakt u p. ředitelky).

Adopce

Účastníme se projektu Adopce na dálku a podporujeme ve studiu J. Mathewa Michaelraja Johna Williama ze Soumanuru v Indii.
 
 
 
Mathew v tričku Vodňany žijou, které jsme mu poslali.
 
 
Obrázky od J. Mathewa Michaelraja